شما دعوت شدید به مراسم عروسی سوسن و محمد

برای پخش موزیک دکمه  play را بزنید

پذیرایی به صرف شیرینی و شام

آدرس :فرمانیه چهارراه فرمانیه جنب باشگاه تالار پذیرایی فرمانیه

ساعت : 19 الی 22 شب

تاریخ :    چهارشنبه   98/12/20