لطفا توجه کنید برای افزایش بازدید ویدیو پست فقط باید دارای یک ویدیو باشد .

لینک ویدیو را در کادر درخواستی قرار دهید .

برای کپی لینک ویدیو سه نقطه گوشه تصویر بالای پست را کلیک میکنید .

طبق تصویر لینک را کپی میکنید .