کارت عروسی دیجیتال

یادتونه بچه بودیم می گفتین ایشاا...عروسیتون حالا وقتشه تشریف بیارید!

بله برون

شما دعوت شدید به مراسم نامزدی پریناز و بهراد

پذیرایی به صرف شیرینی و شام

آدرس :فرمانیه چهارراه فرمانیه جنب باشگاه تالار پذیرایی فرمانیه

ساعت : 19 الی 22 شب

تاریخ :    چهارشنبه   98/12/20