آغاز پروژه آسفالت معابر روستای سعدونی
عضو شورای اسلامی روستای سعدونی از آغاز آسفالت معابر روستای خود خبر داد
به گزارش روابط عمومی شورا و دهیاری روستای سعدونی آقای عبدالحمید نصاری اظهار کرد : این پروژه صبح روز چهار شنبه مورخ 28 فروردین ماه 1399 آغاز شد.
وی متراژ این پروژه را حدود 2500 متر مربع اعلام کرد و گفت که پروژه توسط شرکت تعاونی دهیاران بخش اروندکنار در دست اجرا می باشد.
وضعیت قبلی معابر بصورت گلی بوده و بر اساس تصویب شورای روستا و تائید کمیته تطبیق انجام پروژه در دستور کار دهیاری قرار گرفت